درباره ماهمانطور که در تصویر مشخص است، گروهی از این مرفهین برای پارتی خود قوانین عجیبی گذاشته اند که برای حضور هر شخص در این پارتی اجرای قوانین الزامی است!

شرایط عجیب برای حضور در پارتی +عکس

شرایط عجیب برای حضور در پارتی +عکس

این افراد که خود را تافته جدا بافته میدانند شاید از تاثیر این تصاویر بر اقشار ضعیف جامعه بی خبر باشند، اما مطمئنا اینگونه تصاویر تاثیرات بسیار مخربی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه دارد.


گفتنی است که با گستردگی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دروغ یا درست بودن شایعات در این فضا نیز خود به چالشی جدید تبدیل شده است.

۱۳۵ views
ادامه مطلب