درباره ما

تجاوز مادر کثیف به فرزند , رابطه نامشروع پسر با مادر , آزار جنسی پسر توسط مادر

به گزارش نمکستان خانم لورن موریس به جرم تجاوز به پسر 8 ساله خود به دو سال زندان محکوم شد.

رابطه نامشروع معلم ریاضی , تجاوز به دانش آموزان توسط معلم , تجاوز توسط معلم زن

موریس در دادگاه ونسستر کراون با وقاحت کامل به جرم خود اعتراف نمود. قاضی پرونده ضمن تفهیم اتهام به موریس گفت شما به مدت دو سال به پسر 8 ساله خود تجاوز نموده اید.

تجاوز بازیگر به دخترش , تجاوز پدر به دختر , عمل نامشروع پدر کثیف با دخترش

مشخص نیست کودک آزاری شما چه تاثیراتی روی ذهن فرزندتان بگذارد. خانم لورن با پسر 8 ساله خود 5 بار روابط بی شرمانه داشته است.

۱۹۱ views
ادامه مطلب